Dichiarazione sulla riservatezza

Italiaans Restaurant Farci - basilicum
Privacy en disclaimer

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe Farci omgaat met uw persoongegevens. Welke gegevens worden verzameld en waarvoor. Ook leggen wij uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of laten verwijderen.

1. Trattoria Farci

Farci respecteert de privacy van de bezoekers aan haar website en haar gasten en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Farci verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar heeft verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die zij mogelijk verwerkt, afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt.

– voor- en achternaam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres;

– overige persoonsgegevens die u actief verstrekt op onze website, in correspondentie en telefonisch;

– locatiegegevens;

– gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type.

3. Waarom Farci uw gegevens nodig heeft

Farci verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.

– uitvoering van uw bestelling;

– informatieverstrekken over onze diensten, bestellingen en antwoorden geven op uw vragen;

– locatiegegevens;

– ten behoeve van de fase voorafgaand aan de eventuele totstandkoming van bestelling dient Farci over uw gegevens te beschikken. Farci gebruikt de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en waarvoor deze strikt noodzakelijk zijn.

Italiaans Restaurant Farci - nieuws

4. Hoe lang Farci gegevens bewaart

Farci zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gehanteerde bewaartermijn(en) zijn: 7 jaar ingeval van administratieve verplichtingen en persoonsgegevens voor onbepaalde tijd.

5. Delen met anderen

Farci verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Farci  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Functionele en analytische cookies

Farci maakt op de website slechts gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Analytische cookies geven inzicht in het gebruik van de website van Farci. Bij het plaatsen van analytische cookies hoeft Farci geen toestemming te vragen.

7. Google Analytics

Op de website van Farci wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Ánalytics’-dienst. Farci gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derde verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Farci heeft hierop geen invloed. Farci heeft Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield Principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

8. Social media buttons

Op de website van Farci zijn mogelijk social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (‘liken’) of delen op het sociale netwerken van Facebook, Instagram en WhatsApp. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Farci heeft hierop geen invloed. Leest u daarom de privacyverklaring van het betreffende social mediakanaal om te zien wat zij doet met uw (persoons)gegevens die zij via deze cookies verwerkt. De informatie die wordt verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social Media- Accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield Principles’ en zijn aangesloten bij het privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

9. Beveiliging

Farci neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@farci.nl. Farci heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;

– zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens;

– de beveiliging is op een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, noodzakelijk en redelijk is.

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@farci.nl. Farci zal binnen vier weken na ontvangst van het verzoek op uw verzoek reageren.

11. Bezwaar maken tegen verwerking

U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Farci. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij Farci een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover zij beschikt in een computerbestand naar u toe te sturen.

12. Recht op indienen klacht

Farci wijst u erop dat u desgewenst een klacht kunt indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u meent dat Farci niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit kan via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.Trattoria Farci behoudt zich het recht voor de privacy verklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Altijd de meest recente versie van de privacyverklaring is van toepassing. Deze verklaring is laatstelijk gewijzigd op 23 februari 2024.

Italiaans Restaurant Farci - pasta

Trattoria Farci

Wij wensen jullie een hele fijne Carnaval!

Wij zijn gesloten!